ALIŞ 32.4352
SATIŞ 32.5652
ALIŞ 34.7075
SATIŞ 34.8466
GORDES YEM

İhtiyacınız nedir?

GORDES YEM

Bize Ulaşın

AunKT
GORDES YEM

Ürün Haritası

Hammadde

Yan Ürünler

Yan Ürünler

Küspeler

Küspeler

Daneler

Daneler

Hayvansal Protein Kaynakları

Hayvansal Protein Kaynakları

Premiks ve Katkılar

Premiks ve Katkılar

Sıvı Hammaddeler

Sıvı Hammaddeler