Yıldız

Orta-üst kapasiteli inekler için uygun bir genel maksat yemidir. Sadece saman ve yem beslemeleri için de uygun bir üründür. Fakat uygun kaba yem koşullarında süt verimelerini desteklediği gibi, sürünün dölverimi performansını da iyileştir. Mısır silajıyla uyumlu bir üründür.

Yukarı