Periyot

Kuru dönemin, gerçekten üzerinde ciddiyetle durulması gereken fakat işletmelerinizi çoğunu önem vermediği bir dönemdir. Bu sebeple bu dönem için özel olarak geliştirilmiş periyot yemini tavsiye etmekteyiz. Yüksek besin maddesi içerdiği için, ana rahmindeki buzağının son dönemdeki gelişiminin anneyi yormasını engeller. Buzağının daha yüksek yaşama gücü ile doğmasına olanak sağlar ve  annenin ağız sütü kalitesini iyileştirir İneğin sağım döneminde kuvvetli bir başlangıç yapmasını sağlar ve bunları yaparken annenin işkembe meme ve tırnak sağlığı gibi dikkat gerektiren organlarının da doğum sonrası korunmasına yardımcı olur.  Kuru dönemin  ilk ayı 3-4kg/gün, ikinci ayı 4-5kg/gün kullanılmalıdır.

Yukarı