OğlakGoat

Sütçü ve etçi keçi ırklarının her ikisinde de kullanılabilir. Oğlaklarda hızlı canlı ağırlık artışı sağladığı gibi direncini de artırır, işkembe gelişimini hızlandırır. Ekstra canlılık sağlar daha erken yaşta olgunlaşmalarına yardımcı olur. Süt içtiği dönem içerisinde de 5 günden itibaren serbest bir biçimde kullanılır.

Yukarı