Kasirga

Kasırga Süt Yemi, genetik kabiliyeti ve verimi yüksek süt inekleri için özel olarak üretilmiş bir üründür. İşletmeler daha sürüdürülebilir süt inekçiliği için, ineklerinin yüksek süt verimi ile birlikte, dölverimi performansı ve damızlık ömür uzunluğunun da iyi olmasını ister. Ancak yüksek süt verimli ineklerde bütün ihtiyaçlarını karşılayıp yeni bir gebeliğe, enerji ve besin maddesi sunumu her zaman mümkün olmaz. Özellikle laktasyon başında besin maddesi yetersizlik metabolik problemlerin ortaya çıkması için yeterlidir. Bu sebeple kaliteli kaba yemlerle birlikte kullanılan yemlerin bile yetersiz kaldığı bu durumda üst düzey performans için Kasırga Süt Yemi kullanılır. Palet formdadır. Grup beslemesine uygun olduğu gibi, bireysel besleme içinde uygun bir yemdir. Dengeli içeriği sebebiyle güvenlidir.

Yukarı