Birebir

Birebir Yarı-Konsantre Besi Yemi, 6 aylıktan kesime kadar danaların beslenmesinde kullandırılır. Elinde dane bulunan üreticilerin için geliştirilmiş özel bir yemdir. Protein yönü güçlü olduğu gibi enerji içeriğide güçlüdür. Vitamin, mineral ve protein yönüyle dane kullanımıyla oluşan açıkları kapatır. Yüksek besi performansı sağlar. 1 Birim Birebir Yarı-Konsantre Besi Yem ile 1 Birim Dane karıştırılarak uygun bir arttırma periyodunu takiben danaların önüne serbest sunulur. Ayrıca saman da serbest sunulur. Kesim olgunluğuna kadar uygulama devam etmelidir.

Yukarı