Arpa-Kat

Arpa-Kat Konsantre Besi Yemi, elinde Arpa bulunan üreticilerin için geliştirilmiş özel bir yemidir. Protein yönü güçlü olduğu gibi enerji içeriğide yeterlidir. Vitamin, mineral ve protein yönüyle dane kullanımıyla oluşan açıkları kapatır. Yüksek besi performansı sağlar. Serbest saman, serbest arpa ve sabit 3 kg besi konsantre yemi kullanımıyla 6 aylıktan kesime kadar danaların beslenmesinde kullandırılır.

Yukarı