AnaçFull Grown

Memleketimizde gelişmesi gereken konulardan biride koyunculuktur. Bu maksatla koyunlardan elde edilen değerli ürünlerin artırılması amacı ile anaç koyun süt yemi geliştirilmiştir. Doğumdan sonra tekrar hızlı bir gebelik ve iyi bir süt verimi sağlamasına olanak tanır. Genellikle mera şartları ile başlayan koyunların besi maddesi açıkları şekllenebilir bu nedenle eğer süt vermiyorsa bile 200 gr, doğuma 45 gün kalınca ise, yavaşca artırılarak doğuma kadar 500-750 gram günlük kullanılmalıdır. Sağım döneminde koyunların süt verimine, canlı ağırlığına ve ikizlik oranına göre 1-1.5 kg kadar Anaç Koyun Süt Yemi kullanılması tavsiye edilir.

One of the issues that should be developed in our country is sheep. For this purpose, to increase the value of valuable products obtained from sheep milk brood was developed. It allows a fast pregnancy and a good milk yield after birth. Quail material deficits can usually be formed in sheep conditions starting with the grass conditions, so even if the milk does not give 200 gr, if it is 45 days of birth, it should be increased slowly and should be used 500-750 grams daily until birth. According to milk yield, live weight and twinning rate of the sheep during the milking period 1-1.5 kg of sheep milk feed is recommended.

Yukarı